U kan niet alleen terecht voor één van de hieronder beschreven historisch gegroeide vakgebieden van het kantoor.

Uw zorgen situeren zich immers soms in andere rechtsdomeinen. Uw zorg is onze bezorgdheid, waarbij U en Uw dossier op de eerste en centrale plaats staan. U wenst voor Uw vragen inzake familierecht, straf- en verkeersrecht of administratief, edm. ook een gepaste en professionele benadering waarvoor wij garant staan.

Het kantoor gelooft daarom sterk in samenwerking met andere kantoren in de buurt die dezelfde professionele principes erop nahouden en gespecialiseerd zijn in die materies waarin wij minder thuis zijn.

Het kantoor voert hierover een geapprecieerde open communicatie met haar cliënten.

Voor U als bedrijf en voor U als particulier
Ondernemingsrecht is alom tegenwoordig, en speelt een wezenlijke rol in al onze dagelijkse taken.

Vanzelfsprekend is dit zo voor U als onderneming (klein of groot); maar ook voor het individu als klant, buur, werknemer, familielid, aandeelhouder of krediet/borgverschaffer van een onderneming; vaak meer onbewust dan bewust, komt U in aanraking met diverse aspecten van het ondernemingsrecht…

Wat zijn Uw rechten en plichten als bedrijf ten aanzien van alle mogelijke betrokkenen: uw aandeelhouders, uw klanten, uw leveranciers, de consument, de overheid, Uw buren, Uw personeel, Uw familie, de banken, de verzekeraars, … Al gauw komen de volgende rechtsdomeinen om de hoek kijken: het vennootschapsrecht, het handels- financieel en economisch recht, het fiscaal- en sociaal recht, het publiekrecht, het mededingingsrecht, … materies die niet altijd voor de hand liggen.

Ook U als particulier heeft er alle belang bij Uw rechten te kennen en te kunnen opeisen ten aanzien van die ondernemingen die Uw pad dagelijks kruisen: het consumentenrecht, contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheden, arbeidsrecht, milieu- en stedenbouwkundige reglementeringen, … stuk voor stuk boeiende maar geen eenvoudige aangelegenheden.

Het kantoor kan bogen op gepaste scholing en ervaring in het begeleiden van ondernemingen in al haar relaties, van bedrijf tot bedrijf dan wel van bedrijf naar particulier.

Het kantoor is er niet minder voor particulieren in al hun contacten met ondernemingen.
Liefst anticipatief, als het moet reactief…

…van derden

Als gevestigde waarde in Uw sector en streek draagt Uw onderneming het nakomen van afspraken hoog in het vaandel. U verwacht niet minder van Uw klanten of partners. De tijdige en volledige betaling van Uw prestaties behoort de kers op de taart te zijn.
Ook als klant, zij het particulier of onderneming, rekent U op de volledige en degelijke afwerking/levering van Uw project. U vertrouwt daarbij op de stipte naleving van de overeengekomen garanties.
Deze uitgangspunten zijn tegenwoordig echter geen evidenties. De klant betaalt niet. Uw contractspartner verlaat vroegtijdig de markt voor het einde van zijn opdracht.
Het kantoor, onder andere bogend op zijn ervaring als curator voor failliete ondernemingen, staat U bij in het anticiperen van deze risico’s, waar nodig in het kordaat reageren op reeds gemanifesteerde risico’s.

…van U zelf

Het noodlot kan ook U treffen. Door omstandigheden, niet weinig buiten de persoonlijke wil om van de betrokkene, ziet men zich geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden; al dan niet van tijdelijke aard.

Deze last behoort U niet alleen te dragen. Soms kan een kleine tussenkomst een wereld van verschil maken, maar ziet U tussen de bomen het bos niet meer. Soms zijn drastische maatregelen meer op hun plaats.

Het kantoor biedt juridische hulp aan particulieren zowel als ondernemingen op hun pad naar betere – indien niet dan wel rustiger – tijden.

Goede afspraken maken goede vrienden: de wilsautonomie van partijen en gelijkgestemdheid als hoekstenen van elke samenwerking. Beter voorkomen dan herstellen…!

Of U nu partij wordt van een contract voor het leveren van een goed (koop/verkoop) of voor het leveren van een dienst (aanneming van werken/bouwrecht), van een contract voor het tijdelijk ter beschikking stellen van een roerend goed (algemene huur) of van een onroerend goed (gemene huur – woninghuur – handelshuur – pacht), of van een onbenoemd contract, voornoemde uitgangspunten zouden in elk contract moeten terug te vinden zijn.

Het kantoor staat U bij in de onderhandeling, de voorbereiding en het sluiten van deze overeenkomsten volgens deze principes.
In geval van discussie wordt U begeleid in het onderzoek naar de mogelijkheden voor een minnelijke regeling buiten de rechtbank, hetgeen altijd het eerste streefdoel dient te zijn; het één en het ander uiteraard niet zonder de confrontatie voor de rechtbank uit de weg te gaan, met weliswaar het credo ‘De advocaat als eerste rechter’ hoog in het vaandel dragend.

Geen onbesuisde acties, maar onderbouwd en met zin voor realiteit samen streven naar resultaten.